Radioklub AKADEMIK

Český radioklub, Radiotechnický klub Akademik, pobočný spolek

Už makáme v kroužku pro děti a mládež se zájmem o elektroniku a rádiové vysílání pro školní rok 2019 /2020 

Pravidelně se scházíme každé úterý od 17.00 hodin   v klubovně  Radioklubu – 3 NP, Masarykova 41, Ústí nad Labem .

Náplň kroužku:

Seznámení s elektrickými veličinami , bezpečnost práce s AC/ DC , součástky obvodů plošných spojů , ale i teorie antén , šíření radiového signálu , SDR rádio , příjem obrázků z mezinárodní vesmírné stanice ,  práce s Wi-Fi i vlastní vysílání na amatérském pásmu .

Dle počtu zájemců i možnost účasti na regionálních závodech .

Předběžné přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu   : ok3rs(at)seznam.cz