Active time

Zájmový spolek vznikl v únoru 2011. Od roku 2019 jako pobočný spolek FS Akademik a jeho hlavní působiště v Jižních Čechách.  Jeho programovou náplní je vyhledávat, připravovat a nabízet dětem co nejširší škálu způsobů, jak smysluplně, kvalitně a bezpečně trávit svůj volný čas. Současně se veškerou činností prolíná vedle bezpečí také poslání napomáhat při rozvoji individuálních dovedností, znalostí a schopností dětí. Všichni pracovníci spolku se řídí filosofií 10 PRINCIPŮ a spolek dále podporuje jejich rozvoj osvojováním si nových odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii dětí.

Nad tento základní rámec si zájmový spolek klade za cíl pomoci integrovat do jednotlivých zájmových skupin i děti ze sociálně slabých a vyloučených rodin. Spolek spolupracuje s organizacemi činnými v oblasti náhradní péče (pěstounské rodiny a dětské domovy) a také se věnuje dětem jinak handikapovaným.

více informací :

odkaz zde