Rok 2017 – Radiotechnický tábor Lužnice

den 1.

Nedělní odpoledne bylo ve znamení příjezdu všech dětí, seznamování se mezi sebou, s vedoucími a lektory. Poznávání tábora a okolí, odpoledne děti také vyzkoušely náš bazén a i nějaké elektro věci. Po zbytek večera se děti věnovaly sportovním aktivitám.

den 2.

Dopolední činnost se odehrávala v jídelně, kde se děti seznamovaly se základy elektrotechniky. Naši lektoři jim vysvětlili základní pojmy a předvedli přivezenou techniku. Například elektronické součástky, měřicí přístroje, radiostanice a jejich příslušenství. V době poledního klidu se děti mohly vykoupat v bazénu. Odpoledne jsme s nimi vyrazili na další procházku po okolí tábora. Během procházky se mohly spojili pomocí radiostanic se základnou tábora. Po večeři se bylo na raftech, se kterými jsme dojeli až do Koloděj a zpátky. Teď si naše děti užívají letní kino s filmem Anděl páně 2

den 3.

Dopoledne strávily děti s našimi lektory, se kterými si povídaly o různých způsobech pájení. Naučili je jak připájet dráty k sobě a vyrobit tak nejrůznější ozdoby. Každý z nich si vše mohl zkusit a vyrobit si svůj vlastní výrobek. Po obědě a poledním klidu jsme vyrazili do lesa, kde si děti udělaly bludiště z provazů a následně se vydali na cestu mezi provazy hledat konec našeho labyrintu.

den 4.

Dnešního dne jsme děti seznámili s nepájivým kontaktním polem a dalšími součástkami. Převedli jsme schéma z tabule do funkčního zapojení a to bez použití elektrického nářadí. Tím se nám rozsvítili na kontaktním poli LEDky. Děti se seznámily s principy zapojení součástek paralelně a sériově. Odpoledne proběhla hra Pašeráci, jejímž cílem je pronést kartičky surovin, které mají děti u sebe přes celnici kde je kontroluje celní služba. Po večeři se děti věnovaly sportovním aktivitám jako badmintonu, fotbalu a házení frisbeem.

den 5.

Dopoledne měly děti sportovní aktivity čili sportovní den. Kde si vyzkoušely střelbu z luku, vzduchovky, pistole, poté hod na cíl a petang nebo flusačku. Po poledním klidu jsme s nimi vyrazili do lesa, kde měly rozluštit šifru pomocí telegrafu, kde jim do vysílačky lektoři pouštěli text morseovy abecedy. Vzkaz měly vyluštit, aby našly sladkou odměnu, která na ně čekala ukrytá v našem táboře.

den 6.

Dnes nám děti dříve vstávaly, protože na nás po snídani čekal autobus. Ten nás odvezl do informačního centra jaderné elektrárny Temelín. Zde jsme strávili celé dopoledne prohlídkou exponátů, modelů a plánků elektrárny a reaktoru. Shlédli jsme i 3D film a další krátké filmy a prezentace na ukázku a vysvětlení funkce elektrárny. Odpoledne probíhala výroba mini robotů z kartáčků na zuby. Když měly děti hotovo, pořádaly se mezi roboty závody. Děti to velmi bavilo a moc si u toho vyhrály a zasmály se. Po večeři se jelo opět na rafty, které měly tentokrát ruční pohon, a děti to více bavilo. V noci měli připravenou bojovou hru v lese.

den 7.

Dopoledne jsme se s dětmi zúčastnili závodu FM Pohár, kde si vyzkoušely vysílání v pásmu 145 MHz. Nejdelší spojení se jim povedlo 219 kilometrů daleko. Po návratu si začaly děti balit věci, protože jsme měli v noci přespání v lese. Když jsme byli všichni po jídle, tak se vyrazilo do lesa na místo přespání, kde si udělaly děti přístřešky, zapálil se oheň, na kterém se pak udělalo jídlo. Děti si vyrobili mobilní telefony z kelímků a vyzkoušely si volat mezi sebou na polních telefonech. Zpívalo se u táboráku a dětem se to moc líbilo.

den 8.

Dopoledne po návratu z přespání v lese měly děti volno, aby si mohly odpočinout po náročném dni. Po obědě proběhla ukázka zbraní, které má ve výzbroji Aktivní Záloha AČR. Dalším programem bylo vysílání na amatérských pásmech pod značkou OK1KAR/p. Dětem se podařilo udělat i dvě spojení na Slovensko konkrétně do Bratislavy a k Piešťanům. Po večeři mezi dětmi rozdělenými do skupinek proběhl závod na radioamatérském pásmu 2m. Vítězná dvojice, která se jako první spojila se všemi skupinkami vyhrála polárkový dort.

den 9.

Ráno si naše děti přispaly, aby ještě načerpaly zbytek sil na zítřejší náročný den, uklízely si chatky a dělaly různé sportovní aktivity. Také dostaly informace o způsobu zaměřování vysílače v terénu a seznámily se s pravidly soutěží v radiovém orientačním běhu (ROB) lidově nazývaných „Hon na lišku“. Odpoledne pak proběhl opravdový závod, ovšem se zjednodušenými pravidly. Každá kontrola na stanovišti měla navíc pro děti připravené dva úkoly, které musely splnit a zapisovalo se jim vše na jejich kartičky. Soutěžní úkoly byly jak z oboru elektrotechniky, tak i přírodovědy a věcí co už se na táboře naučily.

den 10.

Dnešek byl ve znamení celodenního výletu do Týna nad Vltavou. Zde měly děti rozchod, při němž si nakoupily nějaké dobroty, suvenýry a různá jiná překvapení pro rodiče. Když jsme čekali na lodě, hráli jsme hru na ovečku a vlky. Poté jsme jeli po řece Vltavě z Týna a po cestě jsme viděli soutok Vltavy a Lužnice, dále jsme pokračovali po Lužnici až do tábora na raftech s motorem.

den 11.

Dnes se děti celý den zabývaly výrobou Krystalky. Což je rádio, které nepotřebuje pro svůj provoz zdroj elektřiny. Bylo to náročné sestavení, ale i naši nejmenší radioamatéři vše i s menší pomocí nádherně zvládli. Výroba je moc bavila a své rádio si také na památku odvezou domů.

den 12.

Dopoledne si děti dělaly multivibrátor, což je vlastně blikač se dvěma LEDkama pro pobavení. Výměnou dvou součástek se blikač změní v pípák a z připojeného sluchátka se ozývá tón. Po obědě jsme se šli vykoupat do bazénu a následně jsme je rozdělili na skupinky. Jedna skupinka šla první a vytvářela cestu a úkoly pro skupinku druhou. Smyslem této hry je podle navigace první skupinky dojít na místo setkání se skupinkou a splnit všechny úkoly po cestě. Po večeři si děti vyrobily také telegrafní klíč ze dřeva a kancelářských sponek. Účelem tohoto zařízení je že může být použit na nácvik Morseovy abecedy. Některé součástky a výrobky si s sebou také děti odvezou domů. Večer dostaly děti za odměnu polárkové dorty a stihli jsme také diskotéku. Teď už všichni spinkají a těší se zítra na své rodiče.